Kontrast: Czcionka:A A A
90 rocznica urodzin
Wyjątkową rocznicę 90-tych urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Sorkwity - Pani Zofia Kwiatkowska. Pięknego jubileuszu gratulował Pani Zofii wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski z kierownikie
Konkurs "Moja Ojczyzna"
                Zgoda na przetwarzanie danych osobowych     Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na  potrzeby konkursu „Mo

Aktualności
Nov 7, 2018
W yjątkową rocznicę 90- tych urodzin obchodził a mieszkan ka Gminy Sorkwity - Pan...
Oct 26, 2018
                Zgoda na przetwarzanie danych osobowych     Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę...
Oct 22, 2018
Dostawa i rozładunek żywności   WTOREK 23 października godz. 10.00       Wydawanie żywności...

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity