Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XL sesja rady gminy Sorkwity


XL Sesja Rady Gminy Sorkwity W dn. 27.06.2018 r. była o tyle ważna, że wśród uchwał była ta, która udzieliła absolutorium wójtowi gminy Sorkwity za 2017 r.

Otwierając sesję przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity Mariola Plichta przywitała zaproszonych gości, pracowników urzędu, sołtysów, radnych gminy Sorkwity. Zapoznała obecnych z porządkiem obrad i oddała głos wójtowi gminy Sorkwity Józefowi Maciejewskiemu, który tradycyjnie w tym uroczystym dniu wręczył podziękowania oraz listy gratulacyjne za osiągnięcia, które są znakomitą promocją naszej pięknej gminy Sorkwity.

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorkwitach pani Hanna Fereniec i Dawid Panuś – uczeń za osiągnięcia sportowe.

Wszystkie uchwały wcześniej, w pracach komisji, były szczegółowo przedyskutowane tak, że podczas obrad sesji zostały przyjęte jednogłośnie, łącznie z tą o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Sorkwity Józefowi Maciejewskiemu. Taki wynik to nie tylko podsumowanie ubiegłego roku, lecz również akceptacja nakreślonej strategii uwzględniającej najistotniejsze potrzeby gminy Sorkwity oraz ich mieszkańców.

Wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski podziękował radnym, sołtysom oraz wszystkim podległym pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych za ich zaangażowanie, postawę zgodną z obraną strategią  „Przyjazna i nowoczesna gmina”.

W interpelacjach i wnioskach radnych dominowały tematy jakości dróg, konieczności wykaszania poboczy. Do wszystkich odniósł się wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski, który poinformował zainteresowanych o usunięciu niektórych zgłoszonych problemów, niedociągnięć.

Jak zawsze radni z dużą uwagą dyskutowali o problemach mieszkańców naszej gminy.

W sprawach różnych m. in. wszyscy mieszkańcy gminy Sorkwity zostali zaproszeni na XII Turniej Sołectw Gminy Sorkwity ,,Sołtysie Prowadź”, który odbędzie się w Choszczewie  w dniu  07.07.2018 r. o godz. 10.00.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity