Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz 50-lecia


50-lecie pożycia w związku małżeńskim

 

Dnia 20 lipca 2018 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Zdzisława i Władysław Polonis mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez prezydenta RP medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’w imieniu prezydenta RP dekoracji dokonał wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Dostojni jubilaci na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty. Na terenie gminy Sorkwity pani Zdzisława mieszka od 1958 r. Pan Władysław od 1945 r. Małżonkowie wychowali 3 dzieci, doczekali się 8 wnuków. Dzięki ich wysiłkom i miłości w ich rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. Dostojna jubilatka pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kozłowie, pan Władysław po szkole średniej również nauczał młodzież, następnie pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Razem angażowali się w działalność społeczną na rzecz młodzieży. Nasi jubilacie są osobami aktywnymi uczęszczają na zajęcia ,,Uniwersytetu Trzeciego Wieku’’ Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat.

 

 

 

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity