Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


V Turniej Piłkarski


 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU

ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ GMINY SORKWITY

 

DATA : 06.10.2018 GODZ. 13.00

 

ORGANIZATOR: WÓJT GMINY SORKWITY

 

MIEJSCE: BOISKO WIEJSKIE W KOZŁOWIE

Przepisy i skład drużyny

 

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.

1.Zespoły rywalizują w 8 osobowych składach (bramkarz i 7 zawodników w polu ).

A) członkami zespołu są osoby pełnoletnie

B) członkami zespołu mogą być osoby, które ukończyły 15 lat,

C) zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę pełnoprawnego opiekuna na udział w turnieju

D) całkowity skład drużyny łącznie z zawodnikami rezerwowymi nie może przekraczać 12 zawodników

2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.

3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.

4 . Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.

6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów,

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,

c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.

e) losowanie

8. Kary dyscyplinarne :

a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną

b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący  czerwoną kartkę pauzuje  w kolejnym meczu.

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju

9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.

11. Drużyna, która nie stawi się na mecz (10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,

12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 6 graczy (4 w polu +bramkarz)

15. Czas trwania meczu : 2 x 15min ( 5 min przerwa miedzy połowami) ,

w fazie finałowej gdy wynik meczu jest remisowy następuje dogrywka 2 x 5min a jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to rzuty karne.

16. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.

17. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc obiema nogami na linii.  Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.

18. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.

19. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.

20 Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.

21. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

Postanowienia końcowe

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.

3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą

dokument potwierdzający ich tożsamość.

5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.

6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .

7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.

9. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.

 

Nagrody

Drużyny  otrzymają pamiątkowe dyplomy ,puchary oraz nagrody.

 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu boiska wiejskiego w Kozłowie

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity