Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Sprzedaż nieruchomości w Sorkwitach


 

SUPER OKAZJA !!!

 

NOWE NIŻSZE CENY

 

 

 

WÓJT GMINY SORKWITY

 

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe:

 

1) zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 39,20 m2, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 693 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.600 zł + podatek VAT 23 %

2) niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1019 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/11. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000 zł + podatek VAT 23 %

3) niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1001 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000 zł + podatek VAT 23 %.

4) niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1001 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000 zł + podatek VAT 23 %.


Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.

 

Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnego.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 października 2018 roku o godzinie 12.00

w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 roku (włącznie)

 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://bip.gminasorkwity.pl/169/Przetargi/

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity