Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Sprzedaż nieruchomości w Warpunach


SUPER OKAZJA !!!

 


NOWE NIŻSZE CENY

 

 

 

WÓJT GMINY SORKWITY

 

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity

Przedmiotem przetargu są nieruchomość gruntowe niezabudowane, położona w obrębie Warpuny

o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10, cena wywoławcza: 24.400 zł+ podatek VAT 23%

o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,

cena wywoławcza: 24.400 zł+ podatek VAT 23%

o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,

cena wywoławcza: 24.400 zł + podatek VAT 23%

o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,

cena wywoławcza: 23.500 zł + podatek VAT 23%

o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,

cena wywoławcza: 27.200 zł + podatek VAT 23 %

o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31,

cena wywoławcza :32.500 zł+ podatek VAT 23%

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.

Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnego.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 października 2018 roku o godzinie 13.00

w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36 oraz na stronie internetowej gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/169/Przetargi/

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity