Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Nowy plac zabaw w sołectwie Szymanowo


Mieszkańcy sołectwa Szymanowo z dumą informują, że zakończono prace przy montażu urządzeń zabawowych na placu w Szymanowie. Inwestycja pt. „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w Szymanowie” została współfinansowana ze środków przyznanych w ramach Konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 r. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 15 913,00 zł. Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową w wysokości 8.000,00 zł. Pozostałe koszty pochodzą ze środków budżetu gminy Sorkwity. Nowo powstały teren rekreacyjny składa się z: jednego zestawu zabawowego GAPCIO, dwóch sprężynowców pojedynczych oraz huśtawki podwójnej. Ponadto mieszkańcy miejscowości Szymanowo zgodnie zadecydowali o zakupie urządzenia na siłownię zewnętrzną - orbitreka pojedynczego, który również został zamontowany na terenie placu.

Głównym celem konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018 r. było promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jedną z najważniejszych potrzeb miejscowości Szymanowo, zgłaszaną przez jej mieszkańców było zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości. W ostatnich latach w miejscowości tej przybywa młodych rodzin z małymi dziećmi, a wraz z tym rośnie zapotrzebowanie na miejsca – bezpieczne, nowoczesne i estetyczne – gdzie maluchy mogłyby się bawić, rozwijając przy tym sprawność i aktywność ruchową. Dzięki otrzymanej dotacji, powstał plac zabaw, stanowiący swoiste centrum rekreacyjno-towarzyskie wsi.

Bez wątpienia nowo powstały plac stanowić będzie miejsce spotkań przedstawicieli wszystkich pokoleń – małe dzieci, ich starsze rodzeństwo, rodzice i dziadkowie. W stwierdzeniu, że place zabaw integrują mieszkańców, nie ma przesady, zwłaszcza, że już sama inicjatywa stworzenia tego miejsca wyszła właśnie od samych mieszkańców. Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się kwietniu br. mieszkańcy jednomyślnie wskazali jako najpilniejszą, potrzebę urządzenie placu zabaw. Od samego początku aktywnie uczestniczyli w planowaniu obiektów, dzieląc się sugestiami dotyczącymi wyboru miejsca i zagospodarowania przestrzeni.

 Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity