Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XLIII sesja Rady Gminy Sorkwity


19.10.2018 r. obradowała Rada Gminy Sorkwity.

Sesja ta była ostatnim posiedzeniem dla radnych kadencji 2014-2018 r. Tradycyjnie przewodnicząca Rady Gminy Mariola Plichta otwierając sesję powitała wszystkich radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z planem obecni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Sorkwity w roku szkolnym 2017/2018.

Radni przyjęli dwie uchwały: pierwsza dotyczyła Statutu Gminy Sorkwity, druga uchwała dotyczyła planu przestrzennego zagospodarowania.

W przerwie obrad wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski wyróżnił Zuzannę Świniarską listem gratulacyjnym za nagrodę „Miłosierny Samarytanin” przyznaną przez Diakonię Polską  podczas uroczystości ekumenicznych  UBI CARITAS.

Wójt wręczył również  podziękowanie dla Dagmar Zajko za 6 miejsce w konkursie „EKO-SOŁECTWO”.

Do podziękowań dołączył się również obecny na sesji starosta powiatu mrągowskiego Antoni Karaś, wręczając medale 200-lecia Powiatu Mrągowskiego dla radnych: Barbarze Zmitrowicz-Wiszniewskiej, Manfredowi Zembowskimu, Marioli Plichcie, Tadeuszowi Nosek, Iwonie Kropiwnickiej. Złożył również podziękowanie wójtowi gminy Sorkwity Józefowi Maciejewskiemu  za wzorową współpracę na rzecz gminy.

Na koniec wójt Józef Maciejewski podziękował wszystkim radnym, sołtysom za wspólną odpowiedzialność  w podejmowaniu trudnych decyzji, za troskę o sprawy gminne i jej mieszkańców. Wręczył  wraz z przewodniczącą Mariolą Plichtą  podziękowania oraz upominki.

Życzył wszystkim, którzy kandydują w niedzielnych wyborach  - wygranych.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity