Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


90 rocznica urodzin


Wyjątkową rocznicę 90-tych urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Sorkwity - Pani Zofia Kwiatkowska. Pięknego jubileuszu gratulował Pani Zofii wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski z kierownikiem GOPS Dorotą Długozima-Cyba, którzy złożyli dostojnej jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, wręczając prezenty, kwiaty oraz list gratulacyjny. Pani Zofia urodziła s24 września 1928 r. w Wólce Bieleckiej. Na terenie gminy Sorkwity mieszka od 1960 r. Pani Zofia Kwiatkowska wychowała 5 córek i 1 syna. Oboje z mężem pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rybnie.

Z okazji urodzin życzymy Szanownej Jubilatce dalszych pogodnych dni w zdrowiu i szczęściu.

 

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity