Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego


Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Stanisława i Stanisław Sobiech mieszkańcy Gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta medalami za długoletnie pożycie małżeńskie wimieniu Prezydenta RP uroczystej dekoracji dokonał wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową. Dostojni jubilaci na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty, ślub brali w 1968 r. w USC Sorkwity. Na terenie gminy pani Stanisława mieszka od 1978 r., pan Stanisław od 1969 roku. Pani Stanisława pracowała w gastronomi - była mistrzem w swoim zawodzie. Jej potrawy do tej pory wspominają mieszkańcy. Pan Stanisław pracował jako kierowca w Spółdzielni Budowlano-Remontowej w Olsztynie. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Wychowali dwoje dzieci, doczekali się 3 wnucząt. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity