Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


I Sesja Rady Gminy Sorkwity


19 listopada 2018 r. o godz. 8.00 postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 9 listopada 2018 r. zwołano I sesję Rady Gminy Sorkwity. To wyjątkowy dzień  dla nowo wybranych radnych, to dzień złożenia ślubowania przez radnych gminy Sorkwity oraz przez Wójta Gminy Sorkwity, wybranych w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r. Pierwszą sesję otworzyła najstarsza radna pani Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska, która w ciepłych słowach przywitała wszystkich obecnych, oraz zapoznała z porządkiem obrad. W pierwszym punkcie obrad zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego gminy Sorkwity przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach panią Bogumiłę Rapacką, która życzyła wszystkim owocnej pracy na rzecz gminy Sorkwity, oraz jej mieszkańców. Każdy z radnych otrzymał zaświadczenie o wyborze, a następnie złożył ślubowanie.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącej rady gminy i jej dwóch zastępców. W wyniku głosowania na przewodniczącą rady gminy wybrano panią Mariolę Plichtę, na I wiceprzewodniczącego wybrano pana Cezarego Piotrowskiego, na II wiceprzewodniczącą wybrano panią Mirosławę Król.

Uroczyste ślubowanie złożył wójt Józef Maciejewski:

 

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” „Tak mi dopomóż Bóg.”


Po złożonym ślubowaniu wójt w krótkich słowach podziękował mieszkańcom gminy za udział w wyborach jak również zapewnił, że celem nadrzędnym jest

 

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA GMINA.


Zapewnił wszystkich, że bez względu na poglądy będzie dbał o dobro mieszkańców jak i o rozwój gminy.

 

Kolejnym punktem porządku obrad sesji był wybór komisji oraz ich przewodniczących:

 

Komisja Rewizyjna


1. Sylwester Książkiewicz - przewodniczący

2. Zuzanna Świniarska

3. Justyna Gałka

4. Stanisław Ochnik

5. Zygmunt Duda

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1. Justyna Gałka - przewodnicząca

2. Zuzanna Świniarska

3. Maria Gałązka

4. Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

5. Stanisław Ochnik

 

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym


1. Manfred Zembowski - przewodniczący

2. Janina Łukaszuk

3. Roman Warmiński

4. Zuzanna Świniarska

5. Maria Gałązka

6. Zygmunt Duda

7. Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

8. Cezary Piotrowski

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego


1. Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska - przewodnicząca

2. Danuta Kozak-Ławińska

3. Marcin Krysiak

4. Mirosława Król

5. Mariola Plichta

6. Cezary Piotrowski

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska


1. Zygmunt Duda - przewodniczący

2. Sylwester Książkiewicz

3. Marcin Krysiak

4. Mirosława Król

5. Stanisław Ochnik

6. Danuta Kozak-Ławińska

7. Manfred Zembowski

8. Roman Warmiński

 

Wszystkim przewodniczącym komisji serdecznie gratulujemy.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity