Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


640 lat historii Sorkwit


"Roku pańskiego 1379, w poniedziałek przed Wniebowstąpieniem (to jest 16 maja) wielki mistrz Winrych von Kniprode nadał braciom Chrystianowi i Ottonowi von Oelsenom dobra Sorkwity, Miłuki i Stama – łącznie 150 łanów, czyli 2520 ha – na prawie chełmińskim."- tak rozpoczęła się, możnaby rzec, historia Sorkwit przed równo 640 laty. Z tej też okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Sorkwity poświęcona tej rocznicy. Swą obecność na sesji oprócz radnych i sołtysów uświetnili zacni goście, a wśród nich m.in.: pani Urszula Pasławska - poseł na Sejm RP, koleżanki i koledzy samorządowcy z terenu powiatu mrągowskiego, inspektor Tomasz Klimek - komendant wojewódzki Policji w Olsztynie, bryg. Krzysztof Grabias - komendant powiatowy PSP w Mrągowie, Krzysztof Mutschmann - pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Sorkwitach, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji współpracujących z naszym samorządem. Historię Sorkwit w sposób niezwykle ciekawy przedstawił w swym wystąpieniu znakomity historyk, znawca historii Warmi i Mazur - prof. Stanisław Achremczyk - dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciech Kętrzyńskiego w Olsztynie. Miłym akcentem naszych obchodów było uhonorowanie zaproszonych gości medalem pamiątkowym wydanym specjalnie z okazji Jubileuszu 640-lecia - "Przyjaciel Sorkwit". Na zakończenie niezawodny "Czarek" Cezary Makiewicz zaprezentował zgromadzonym piękne i nastrojowe piosenki o Warmii i Mazurach przekonując nas raz jeszcze, że "Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa".... ale przez nasze Sorkwity.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity