Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz Państwa Ceberek


Dnia 30 sierpnia 2019 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili państwo Krystyna i Józef Ceberek mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez prezydenta medalami za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Państwo Ceberek na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sorkwitach. Na terenie gminy Sorkwity pani Krystyna mieszka od 1962 r. Pan Józef od 1969 r. Szanowna jubilatka pracowała w urzędzie pocztowym w Rybnie, mąż w Zakładach Rolnych w Pustniku jako kierowca. Nasi Jubilaci są osobami aktywnymi działają na rzecz stowarzyszenia emerytów i rencistów. Wychowali 3 synów, doczekali się 6 wnuków. To dzięki ich wysiłkom i miłości w ich rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat.

 Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity