Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej


W dniu 11.09.2019 r. w uroczej miejscowości Surmówka miało miejsce donośne wydarzenie.

Z inicjatywy pana Jerzego Tyca i pana Jana Bałdygi przy zgodzie wójta gminy Sorkwity pana Józefa Maciejewskiego, oraz aprobacie mieszkańców sołectwa Surmówka, odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców Surmówki, którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Pan Jerzy Tyc w krótkich słowach przypomniał historię tablicy. Wspomniał lata 50-te i 60-te, gdzie była świeża pamięć ostatniej wojny i ogólna niechęć mieszkańców, zwłaszcza tych terenów do wszystkiego co niemieckie.

Los tak zrządził, że tablicę tą usunęli mieszkańcy z inicjatywy sołtysa Józefa Tyca, topiąc ją w pobliskim stawie. Po 60-ciu latach syn ówczesnego sołtysa postanowił odbudować zniszczoną tablicę. Wspomniał, że każda wojna niesie ze sobą śmierć i łzy żon, matek i dzieci po stracie bliskich. Te ofiary były tylko narzędziem wojny prowadzonej przez wielkie mocarstwa. Z kolei wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski podziękował organizatorom zadania, którego się podjęli. Wspomniał, iż I wojna światowa była w owym czasie najokrutniejszą wojną znaną cywilizacji, a łzy wylane za bliskich były tak samo gorzkie jak wszystkich matek, żon i dzieci. W obecności zebranych mieszkańców, delegacji Związku Mniejszości Niemieckiej „Niedźwiedzia Łapa’’ z Mrągowa, oraz zaproszonych gości, odsłonięcia tablicy dokonali: wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski, pan Jerzy Tyc, pan Jan Bałdyga, oraz sołtys Surmówki pan Leszek Trzciński. Delegacja mieszkańców złożyła pod tablicą wiązanki kwiatów, a po części oficjalnej długo dyskutowano o historii i przyszłości przy poczęstunku zorganizowanym przez sołtysa

i radę sołecką Surmówki. Wydarzenie to może służyć za przykład dla wszystkich, którym pojednanie i pokój jest celem nadrzędnym.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity