Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Święto plonów w Gizewie


Miejscowość Gizewo, 14 września bieżącego roku, zorganizowała Dożynki Sołeckie. W przepięknej scenerii przygotowanej przez mieszkańców zebrali się rolnicy, ich rodziny oraz zaproszeni goście. Wspólnie odmówili modlitwę za rolników i ich rodziny, odprawianą przez ks. dok. Rajmunda Jodko. Po modlitwie poświęcono chleb, który został wręczony przez panią sołtys Annę Dreier wójtowi gminy Sorkwity Józefowi Maciejewskiemu. Wójt w swym krótkim przemówieniu podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Po części oficjalnej i podzieleniu się chlebem z tegorocznych plonów wspólnie z mieszkańcami zjedli dożynkowy obiad. Korzystając z gościnności i szeregu przygotowanych na tę uroczystość potraw, zabawa i wspólna biesiada przy muzyce trwała długo. Uwieńczeniem tej pięknej uroczystości był pokaz sztucznych ogni. Pragniemy podziękować pani sołtys Annie Dreier i mieszkańcom Gizewa za zorganizowanie tak pięknej i dostojnej uroczystości.

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity