Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


E-usługi i elektroniczny dostęp do informacji przestrzennej


Ponad milion zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 zostanie przeznaczone na wdrożenie usług publicznych w Urzędzie Gminy Sorkwity. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz oraz Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski.

Już w 2020 r. w Urzędzie Gminy Sorkwity uruchomione zostaną elektroniczne usługi publiczne.

W ramach projektu wdrożonych zostanie 14 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Sorkwity, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie. Inwestycja obejmie także zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz adaptację pomieszczenia serwerowni.

Realizacja projektu usprawni pracę Urzędu, a także ułatwi kontakt interesantów z urzędnikami.

Oś priorytetowa: Cyfrowy region

Tytuł projektu: Uruchomienie e-usług i elektroniczny dostęp do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity

Beneficjent: Gmina Sorkwity

Całkowita wartość projektu: 1 240 455 zł

Kwota dofinansowania: 1054 386,75 zł (co stanowi 85% wartości projektu)

Wkład własny gminy: 186 068,25 zł

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity