Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP gminy Sorkwity.


4 październik to koncentracja gminna jednostek OSP gminy Sorkwity - ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na obiekcie Szkoły Podstawowej w Warpunach.

Cel ćwiczeń to doskonalenie zasad współdziałania jednostek OSP KSRG i z poza systemu terenu gminy Sorkwity.

Początek ćwiczeń godz. 9.00 - zadymienie poddasza, które jest wyczuwalne dla nauczycieli prowadzących lekcje na I piętrze. Jest natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która podejmuje decyzję, oby jak najszybciej ewakuować wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły i powiadomienie straży pożarnej. Po przybyciu pierwszych zastępów okazuje się, że konserwator szkoły wykonywał prace związane z naprawą elektryki na poddaszu budynku szkoły i doprowadził do zwarcia, w skutek czego doszło do pożaru. Dyrektor składa meldunek dowódcy o sytuacji, informując jednocześnie, że brakuje jednego z pracowników szkoły, który naprawiał instalację na poddaszu. Kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję o wprowadzeniu dwóch ratowników w aparatach powietrznych i jednym odcinkiem wodnym od wewnątrz budynku, oraz rozłożeniu drabiny pod okno, z którego wydobywa się dym i podaniu jednego prądu wody. Zleca zbudowanie linii zasilającej, oraz przygotowanie zestawów medycznych do udzielenia pomocy poszkodowanemu w pożarze. Wzywa zespół ratownictwa medycznego. Zadania dla poszczególnych sekcji wydziela komendant gminny OSP z gminy Sorkwity druh Paweł Rolnik.

OSP Warpuny (GBM)

- rozwinięcie linii gaśniczej i wejście od wewnątrz w aparatach powietrznych na poddasze, gdzie wybuchł pożar, w celu ugaszenia źródła pożaru i odnalezieniu poszkodowanego.

OSP Rybno(GBA)

- sprawienie drabiny i podanie jednego prądu wody przez okno, z którego wydobywa się ogień, pomoc w przeszukiwaniu pomieszczeń i wydobycie poszkodowanego.

OSP Gizewo(GBA)

- zbudowanie linii zasilającej dla OSP Gizewo i OSP Rybno z sieci hydrantowej, zabezpieczenie terenu działań pomoc dla OSP Warpuny przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu.

Po przeprowadzeniu ćwiczeń podsumowano osiągnięte cele korygując błędy i niedociągnięcia,  które w przyszłości nie będą mieć miejsca.

Każde takie ćwiczenie to doskonalenie praktycznych umiejętności działań w zespołach, to również podejmowanie decyzji w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Całość ćwiczeń obserwował wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach. W ciepłych słowach podziękował strażakom za profesjonalne działania.

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity