Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Noc z Andersenem
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach, poprzez działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sorkwitach zorganizował już po raz V „Noc z Andersenem”. Wydarzenie miało miejsce w nocy z 04 na 05 kwietnia 2014r., wzięło w nim udział 19 dzieci w wieku 8 – 12 lat zamieszkujących gminę Sorkwity. Celem spotkania było uczenie dzieci poprzez zorganizowane zabawy i konkursy zamiłowania do literatury, sztuki i poezji, a także zapoznanie z twórczością Hansa Christiana Andersena.

W wydarzeniu uczestniczyli goście: Józef Maciejewski - Wójt Gminy Sorkwity, Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska - Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity, Andrzej Świech –Proboszcz Parafii Świętego Brata Alberta w Sorkwitach. Zadanie gości było proste, przeczytać dzieciom bajkę. Jednak – jak podkreślali sami zaproszeni, dobre przeczytanie bajki, aby była zrozumiała dla słuchającego odbiorcy nie jest takie proste.
Atrakcją tej nocy był tort z ognistą fontanną ufundowany przez Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego.
Następną  atrakcją było poszukiwanie kopert z pytaniami umieszczonymi między książkami przy pomocy tylko latarki, które potem posłużyły do rozwiązania krzyżówki. Konkurs na najlepsze streszczenie bajki , oraz wiele innych gier i zabaw związanych tematycznie z baśniami Andersena.
Śniąc o bajkach dzieci obudziły się między regałami z książkami 05 kwietnia o godz.7.30.
Na zakończenie rozdano dzieciom pamiątkowe dyplomy , oraz drobne upominki.

 

To była BAJECZNA  NOC.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach , poprzez działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sorkwitach zorganizował już po raz V „ Noc z Andersenem”. Wydarzenie miało miejsce w nocy z 04 na 05 kwietnia 2014r., wzięło w nim udział 19 dzieci w wieku 8 – 12 lat zamieszkujących gminę Sorkwity. Celem spotkania było uczenie dzieci poprzez zorganizowane zabawy i konkursy zamiłowania do literatury, sztuki i poezji, a także zapoznanie z twórczością Hansa Christiana Andersena.

W wydarzeniu uczestniczyli goście: Józef Maciejewski - Wójt Gminy Sorkwity, Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska - Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity, Andrzej Świech –Proboszcz Parafii Świętego Brata Alberta w Sorkwitach. Zadanie gości było proste, przeczytać dzieciom bajkę. Jednak – jak podkreślali sami zaproszeni, dobre przeczytanie bajki, aby była zrozumiała dla słuchającego odbiorcy nie jest takie proste.
Atrakcją tej nocy był tort z ognistą fontanną ufundowany przez Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego.
Następną atrakcją było poszukiwanie kopert z pytaniami umieszczonymi między książkami przy pomocy tylko latarki, które potem posłużyły do rozwiązania krzyżówki. Konkurs na najlepsze streszczenie bajki , oraz wiele innych gier i zabaw związanych tematycznie z baśniami Andersena.

Śniąc o bajkach dzieci obudziły się między regałami z książkami 05 kwietnia o godz.7.30.

Na zakończenie rozdano dzieciom pamiątkowe dyplomy , oraz drobne upominki.

To była BAJECZNA NOC.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity