Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Kolejna inwestycja z dofinansowaniem


 

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa na dofinansowanie kolejnej inwestycji realizowanej w bieżącym roku na terenie Gminy Sorkwity.

 

W ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - odnowa i rozwój wsi" w Sorkwitach na boisku przy Gimnazjum Publicznym realizowana będzie inwestycja pod nazwą "Budowa wiaty-sceny plenerowej wraz z zapleczem".

 

Całkowity koszt inwestycji to 148.814,20 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota w wysokości 93.455,00 zł. Środki pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia", do której nasza gmina należy od 2011 roku.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity