Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


SPOTKANIE LAUREATÓW KONKURSU NA ,,PALMY I PISANKI WIELKANOCNE’’


 

16 kwiecień 2014r. miało miejsce miłe spotkanie laureatów konkursu na ,,Palmy i Pisanki Wielkanocne’ ’z organizatorami – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sorkwitach.

 

Nagrodzono najciekawsze i najpiękniejsze dzieła rękodzielnicze, stare i nowe techniki tworzenia ozdób świątecznych.


Stół pełen słodyczy, rozmowy , wymiana pomysłów i doświadczeń twórczych były dopełnieniem tego miłego spotkania.


Organizatorów cieszy zainteresowanie i zaangażowanie w ogłaszane konkursy, przekrój wiekowy, pomysłowość i  chęć tworzenia.


Dyplomy i nagrody wręczył Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski.


Zachęcamy do udziału w następnych konkursach.


Gminny Ośrodek Kultury składa podziękowanie dla:

  • Barbary Zmitrowicz-Wiszniewskiej – za dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie ,,Palmy i Pisanki Wielkanocne”
  • Dariusza Lentas i Danuty Kozak-Ławińskiej – za dofinansowanie na zakup nowej drukarki na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity