Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


KONKURS RECYTATORSKI ,,SPOTKANIA Z POEZJĄ’’ W SORKWITACH


 

29 kwiecień 2014r. to konkurs recytatorski, który wyłonił najlepszych uczniów, do reprezentowania Gminy Sorkwity w eliminacjach powiatowych. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury zapełniła się liczną młodzieżą szkolną, by rywalizować do dalszych etapów konkursu.

Wiersze recytowane wzruszały nie tylko komisję, ale licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli. Miła i wzniosła atmosfera dostarczyła wiele miłych chwil.

Przewodniczący komisji Ks. Prał. mgr. Andrzej Świech, członkowie Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska, oraz Wojciech Gniady stwierdzili, że poziom konkursu był niezwykle wysoki i wyrównany, trudno było zdecydować o końcowej klasyfikacji.

Uczestnicy konkursu, którzy zostali wytypowani do udziału w Eliminacjach Powiatowych:

Kat. I:
Kl.  I-III

  • Karol Kordal, kl.II ZS Sorkwity
  • Hannna Siwicka, kl.III ZS Zyndaki
  • Aleksandra Zyśk, kl.I ZS Sorkwity


Kat. II:
Kl.   IV-VI

  • Kinga Bakuła, kl.V SP Kozłowo
  • Patrycja Zawalich, kl.V SP Choszczewo
  • Michał Bronisz, kl.kl.6 SP Kozłowo


Kat. III
GIMNAZJUM

  • Justyna Banach, kl.I Gimnazjum ZS Zyndaki
  • Martyna Ciżman, kl.I Gimnazjum ZS Zyndaki
  • Aleksandra Olbryś, kl.III Gimnazjum ZS Sorkwity


Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.
Wszystkim uczestnikom, oraz opiekunom podziękowania złożyli Ks. Andrzej Świech – sam piszący wiersze, oraz Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski.

W/w uczni będzie można posłuchać w czasie Festiwalu Kultury Mazurskiej, gdzie recytować będą poezję Ks.Andrzeja Świecha, opisującą piękno przyrody pięknej Gminy Sorkwity.

Czekamy...

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity