Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zaproszenie do współpracy przy realizacji IV FKM w Sorkwitach
Z ogromna przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy przy realizacji IV Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach w dniach 15 – 16 – 17 sierpnia 2014 r.

Sorkwity to „Brama Mazur”

Festiwal Kultury Mazurskiej to próba pokazania kultury całego obszaru nazywanego potocznie Mazurami, to również promocja tego regionu wykraczająca swym zasięgiem poza granicę Gminy Sorkwity i Powiatu Mrągowskiego. Stąd też Festiwal z roku na rok rozwija swoją bogata ofertę kulturalną, rozbudowując w mieszkańcach aktywność do prezentowania swych dokonań w różnych dziedzinach. Festiwal to możliwość prezentacji swego dorobku przez coraz większą rzeszę twórców ludowych i zespołów folklorystycznych. Festiwal Kultury Mazurskiej to wreszcie znakomita promocja naszego Regionu.

Przedsięwzięcie, którego podjęliśmy się wymaga wiele pomocy, integracji, ale przede wszystkim nakładów finansowych. Doświadczenie lat poprzednich utwierdza nas, że możemy na Was liczyć. Za każdy wkład składamy serdeczne podziękowania.

Nr rachunku pomocniczego: 98 9350 0001 0216 5336 5002 0101

Spotkajmy się razem 15 - 16 - 17 sierpnia 2014r.

Organizatorzy
Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity