Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Nowe pomosty dla Młynika i Zyndak z unijnym dofinansowaniem


 

Dnia 01 października 2014r. Wójta Gminy Sorkwity – Pana Józef Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Sorkwity - Pani Anna Łuciuk w Urzędzie Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na zadania pod nazwą „Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Młynik i Zyndaki poprzez budowę pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gielądzkim i Zyndackim” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ogólna wartość przedsięwzięcia 120.944,88 zł z dofinansowaniem na kwotę 76.758 zł.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity