Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Gospodarka ściekowa na najbliższe lata w Gminie Sorkwity
Dnia 19 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy Sorkwity odbyło się spotkanie Wójta Gminy Sorkwity – Józefa Maciejewskiego z  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie- Adamem Krzyśków w sprawie możliwości skorzystania Gminy Sorkwity z programu, który ma pomóc naszym mieszkańców, właścicielom domów i gospodarstw rolniczych, którzy w najbliższej przyszłości nie mają szans podłączenia swoich domostw do oczyszczalni ścieków, w budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

 

NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku.

 

W obu przypadkach wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 10 proc. Inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Ponadto przedstawione zostały potrzeby dofinansowania naszej Gminy w sprawie dokończenia inwestycji wodociągowych tj. pojedynczych gospodarstw domowych położonych w miejscowości Szelagówka, Borowski Las i Kozłowo oraz budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Pustniki, Borowe i Maradki w ramach nowej perspektywie pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity