Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


ZAPRZYSIĘŻENIE WÓJTA


 

8.12.2014r. to II posiedzenie Rady Gminy w Sorkwitach.
Najważniejszym punktem obrad było wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze.


Pani Bogumiła Rapacka w niezwykle ciepły i uroczysty sposób pięknymi słowami pełnych trosk o dobro gminy jej mieszkańców wręczyła zaświadczenie dla Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego, który złożył ślubowanie:


„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”  „Tak mi dopomóż Bóg.”


Po złożonym ślubowaniu Wójt w krótkich słowach podziękował mieszkańcom gminy za udział w wyborach jak  również zapewnił, że celem nadrzędnym jest

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA GMINA.


Zapewnił wszystkich, że bez względu na poglądy będzie dbał o dobro mieszkańców jak i o rozwój Gminy.


Miłym akcentem były złożone gratulacje od sołtysów Gminy Sorkwity w imieniu, których życzenia i drobny prezent wręczyła sołtys Pani Maria Gałązka.


Kolejnym punktem porządku obrad sesji był wybór komisji oraz ich przewodniczących:

 1. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  Przewodniczący Manfred Zembowski
 2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego:
  Przewodnicząca: Barbara Zmitrowicz – Wiszniewska
 3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
  Przewodniczący Łukasz Łuński
 4. Komisja Rewizyjna:
  Sylwester Książkiewicz

Wszystkim przewodniczącym komisji serdecznie gratulujemy.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity