Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Kolejny nowy pomost, tym razem w Sorkwitach


 

Dnia 12 grudnia 2014r. Wójt Gminy Sorkwity – Pan Józef Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Sorkwity - Pani Anna Łuciuk w Urzędzie Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na zadania pod nazwą „Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Sorkwity poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gielądzkim” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Ogólna wartość przedsięwzięcia 143.320,37 zł z dofinansowaniem na kwotę  92.051,00 zł.


Budowa nowego pomostu prowadzona będzie na terenie plaży wiejskiej w Sorkwitach przy ulicy Plażowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Jeszcze w miesiącu grudniu 2014 roku, zostanie rozpisane postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.


Mamy nadzieję ,że latem 2015 roku, mieszkańcy miejscowości Sorkwity, będą odpoczywać nad jeziorem Gielądzkim  oraz  korzystać z nowego i bezpiecznego pomostu.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity