Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach


 

17 grudnia w miłej i życzliwej atmosferze przebiegło spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach. Zgodnie z porządkiem posiedzenia prezes ZOGZ OSP RP Józef Maciejewski złożył informację z działalności związku i realizacji zadań na rzecz OSP w 2014 r. Natomiast zastępca komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Jarosław Jakubik poinformował o sytuacji, działaniach jednostek ochrony ppoż. i zdarzeniach w 2014 r.


na terenie gminy i powiatu mrągowskiego. Kolejne punkty posiedzenia przebiegły w duchu wzajemnego poszanowania oraz troski o przyszłość jednostek OSP Gminny Sorkwity: szkolenie młodszych strażaków, pozyskiwanie sprzętu, prace remontowe strażnic.


Ostatni punkt spotkania to tradycyjny opłatek, wzajemne życzenia.


My również składamy świąteczne życzenia wszystkim strażakom oraz ich rodzinom, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz by rok 2015 był rokiem spełnienia marzeń.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity