Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


27 luty sesja Rady Gminy.27 luty pozostanie na długo w pamięci nowo wybranych sołtysów Gminy Sorkwity. Po raz pierwszy w tej roli uczestniczyli w sesji Rady Gminy.

Sesję otworzyła Pani Przewodnicząca Mariola Plichta, która w ciepłych słowach powitała zaproszonych gości. Przedstawiła porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty. Tradycyjnie głos zabrał Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, który serdecznie przywitał i przedstawił nowych sołtysów.

Przywitał również Panią Ewę Kowalską Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie. Pani Ewa przybliżyła i zapoznała gości z aktualną sytuacją na rynku pracy. Przypomniała procedury obowiązujące przy ubieganiu się o pracę w ramach prac interwencyjnych, społecznie użytecznych. Udzieliła również odpowiedzi na licznie zadawane pytania.

Dalszy przebieg obrad , to głosowanie uchwał, interpretacje, oraz sprawy różne. Całość obrad cechowała troska o dobro mieszkańców, jak i dobro Gminy Sorkwity. Dominował temat naprawy dróg, chodników, które po zimie wymagają interwencji.

 

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW
GMINY SORKWITY KADENCJI 2015-2019

 

 

Lp.

 

Sołectwo

 

Imię i nazwisko sołtysa

Adres zamieszkania

 

Telefon

1.

Borowe

Labusch Robnert

Borowe 43

11-731 Sorkwity

668-436-636

2.

Borowski Las

Czerniewicz Bożena

Borowski Las 5

11-731 Sorkwity

 

883-943-923

 

3.

Burszewo

Gwara Marek

Burszewo 10

11-731 Sorkwity

665-710-318

4.

Choszczewo

Zajko Dagmar

Choszczewo 1

11-731 Sorkwity

 

742-83-74

693-887-606

5.

Gizewo

Leśniak Małgorzata

Gizewo 55

11-731 Sorkwity

604-135-633

6.

Jełmuń

Kretschman Teodor

Jełmuń 4

11-731 Sorkwity

742-81-29

7.

Jędrychowo

Gałązka Maria

Jędrychowo 5

11-731 Sorkwity

 

 

742-81-04

 

 

8.

Kozłowo

Banach Marian

Kozłowo 20/3

11-731 Sorkwity

 

515-564-267

 

9.

Maradki

Kordal Marianna

Maradki 23

11-731 Sorkwity

 

 

 

742-81-92

 

 

10.

Nibork

Sienicka Agnieszka

Kozarek Wielki 7/1

11-731 Sorkwity

 

 

 

665-218-622

 

 

11.

Pustniki

Świniarska Zuzanna

Pustniki 22/2

11-731 Sorkwity

607-442-149

12.

Rozogi

Damięcka Małgorzata

Rozogi 25A/4

11-731 Sorkwity

785-984-301

13.

Rybno

Polonis Izabela

Rybno ul.Ogrodowa 24

11-731 Sorkwity

 

 

 

695-848-423

 

 

14.

Sorkwity

Kotlińska Barbara

11-731 Sorkwity

ul.Szkolna 10/17

 

 

606-123-607

 

 

15.

Stama

Nosek Tadeusz

Młynik 4/1

11-731 Sorkwity

 

742-81-84

 

16.

Surmówka

Lisek Robert

Surmówka 35/2

11-731 Sorkwity

 

512-816-197

17.

Stary Gieląd

Wojnarowski Zdzisław

 

Stary Gieląd 18

11-731 Sorkwity

 

 

742-83-88

 

 

18.

Szymanowo

Łuciuk Włodzimierz

Szymanowo 6/2

11-731 Sorkwity

742-94-27

19.

Warpuny

Gałka Justyna

Warpuny ul.Ogrodowa 12

11-731 Sorkwity

508-305-217

20.

Zyndaki

Chotkiewicz Czesław

 

Zyndaki 31/1

11-731 Sorkwity

 

516-054-602

742-94-14

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity