Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


6 , 7 marzec w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono warsztaty z rękodzieła artystycznego6 , 7 marzec w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono warsztaty z rękodzieła artystycznego dla mieszkańców Gminy Sorkwity przeprowadzone przez instruktorów Fundacji ,,Rodowo’’ w ramach realizowanego projektu ,,Wieś Tematyczna –RODOWO-W DREWNIE ZAKLĘTE-zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego regionu’’ , w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ PROW 2007-2013. W piątek dominował temat wyrobu biżuterii metodą quilling , w sobotę zaś wypalano w drewnie , ozdabiano przedmioty metodą pirografii.

Jedno i drugie zgromadziło wielu uczestników . Pierwsze kroki okazały się bardzo udane i przyniosły przepiękne efekty . Pomysłowość uczestników przerosła oczekiwania organizatorów.

To były bardzo pożyteczne i udane warsztaty.

Czekamy na kolejne.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity