Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


VIII Sesja Rady Gminy
Piątek 26.06.2015 r.

 

VIII Sesja Rady Gminy Sorkwity, którą otworzył Wice Przewodniczący Marek Gwara. Przywitał przybyłych Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości. Tradycyjnie na początku sesji Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski  wyróżnił Prezesa Cezarego Piotrowskiego oraz trenera Tomasza Pieca klubu piłkarskiego LZS Fali Warpuny Listem Gratulacyjnym za awans do Ligi Okręgowej. Kolejne punkty sesji to realizacja porządku obrad do uchwały najważniejszej, czyli udzielenia absolutorium Wójta Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Radni wysłuchali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego.

Interpretacje i wnioski Radnych dotyczyły problemów mieszkańców, gdzie jak zwykle dominował temat dróg.

Całość sesji przebiegła spokojnie z merytorycznym podejściem do problemów Gminy. Uchwały były przyjęte jednogłośnie w sprawach różnych. Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski zaprosił sołectwa do udziału w imprezie integracyjnej w Zyndakach ,,Sołtysie Prowadź”.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity