Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


50- lecie pożycia związku małżeńskiego


 

 

Dnia 29 sierpnia 2015 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili Państwo: Anna i Tadeusz Dąbal mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta medalami za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

 

Państwo Anna i Tadeusz Dąbal na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty, oboje mieszkali na terenie gminy Sorkwity od ok. 1966 roku angażując się w działalność społeczną mieszkańców gminy Sorkwity. Pani Anna zajmowała się prowadzeniem domu oraz pracą w gospodarstwie. Angażowała się w życie wsi i pracę społeczną, założycielka Koła Gospodyń Wiejskich,organizowała kursy kulinarny, kroju i szycia oraz robótek ręcznych. Pani Anna była aktywnym działaczem Spółdzielni Kółek Rolniczych, wieloletnią radną gminy, w latach 90-tych zasiadała w radzie nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie. Odznaczona złotym krzyżem zasługi dla spółdzielczości i złotym krzyżem zasługi dla Warmii i Mazur. Pan Tadeusz pracował jako leśniczy w lasach państwowych w leśnictwie Surmówka. Angażował się w zagospodarowanie osad leśnych na terenie gminy Sorkwity. Za zasługi został odznaczony brązowym oraz złotym krzyżem dla Warmii i Mazur. Od 9 lat na zasłużonej emeryturze. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat.

 

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity