Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


PROSUMENT dla Warmii i Mazur

Dnia 01 września 2015r. w Gimnazjum w Sorkwitach odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na inwestycje związane z technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii (fotowoltaika).

Uczestników spotkania przywitał Pan Józef Maciejewski Wójt Gminy Sorkwity. Następnie Pan Janusz Pabich – doradca inwestycyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie omówił główne zasady i cele programu PROSUMENT mającego na celu zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Obecny na spotkaniu Pan Henryk Biały Prezes Zarządu w firmie CORAB Sp. z o.o. przedstawił technologię działania paneli fotowoltaicznych oraz zaprosił potencjalnych beneficjentów do współpracy w zakresie przygotowania wniosku na dofinansowanie z linii PROSUMENT jak również zaoferował pomoc przy projektowaniu i doborze instalacji.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Sorkwity, którzy zadawali pytania dotyczące możliwości montażu tego typu instalacji na konkretnych nieruchomości.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity