Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Warpunach
Kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za nami. Tym razem w miniony piątek (12 lutego br) Druhowie z OSP Warpuny dokonali podsumowania 5-letniej kadencji, która dla tej jednostki była niezwykle pomyślna (wyposażenie w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu lekkiego, remont strażnicy połączony z termomodernizacją oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy- zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, sanie lodowe, ubrania specjalistyczne itp) Podziękowano ustępującemu Zarządowi, zwłaszcza zasłużonemu wieloletniemu Prezesowi Czesławowi Popielarzowi za utrzymanie jednostki na wysokim poziomie organizacyjnym i operacyjnym. Dodać należy, iż Druh Czesław wstąpił w szeregi OSP Warpuny w 1958 r. W uznaniu zasług dla tej jednostki Walne Zebranie podjęło uchwałę nadania honorowego członkostwa w tej jednostce z prawem zachowania tytułu Prezesa dożywotnio. Ponadto przez wiele kadencji pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach i członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mrągowie, którego członkiem jest do chwili obecnej.

Kulminacyjnym momentem zebrania były wybory nowych władz jednostki na pięcioletnią kadencję.

Wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w sposób następujący:

 

Prezes - Karol Jędrzejczyk,

Naczelnik - Paweł Rolnik,

Sekretarz - Adam Rolnik,

Skarbnik - Wacław Trzciński,

Gospodarz - Marian Rolnik.

 

Wybrano również Komisję Rewizyjną, którą stanowią:

 

Przewodniczący -Tomasz Wywigacz,

Członek - Marcin Cesarek,

Członek - Marcin Murawski.

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach, który zaplanowano na 21 maja br. zostali wybrani:

 

Czesław Popielarz,

Adam Rolnik,

Mirosław Szatybełko.

 

W zebraniu udział wzięli Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie mł. bryg. Jarosław Jakubik oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach Józef Maciejewski

 

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy wytrwałości i pełnej satysfakcji ze strażackiej misji!


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity