Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizewie.
W minioną sobotę (20 lutego br) odbyło się kolejne, trzecie już walne zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizewie, będące podsumowaniem pięcioletniego okresu działalności statutowej tej jednostki. OSP Gizewo jest jednostką o bogatej tradycji sięgającej przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W centrum wsi stoi jeszcze stara remiza wybudowana w latach dwudziestych XX w., która była poprzedniczką obecnej siedziby OSP wybudowanej w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Jednostka ta mimo, iż jest najmniejszą jednostką spośród działających na terenie Naszej Gminy jest jednostką bardzo aktywną. Na uwagę zasługuje prężnie działająca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która na zawodach sportowo-pożarniczych i w rozgrywkach sportowych zajmuje czołowe miejsca. Dzięki zaangażowaniu druhów z Gizewa oddano do użytku w sąsiedztwie remizy boisko do piłki nożnej.

Zebranie oprócz podsumowania minionego okresu przyjęło również plan działania na najbliższe lata. Kulminacyjnym momentem były wybory nowego Zarządu OSP na najbliższe 5 lat. Zgłoszone kandydatury do składu Zarządu wybrano bezdyskusyjnie i jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezes - Sylwester Książkiewicz,

Wiceprezes i Naczelnik - Adam Smok

Sekretarz - Kamil Książkiewicz,

Skarbnik - Jerzy Łapka


Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący Komisji - Jerzy Kulesza,

Członek - Patryk Smok,

Członek - Krzysztof Bubrowiecki

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach, który zaplanowano na 21 maja br. zostali wybrani:

Adam Smok,

Michał Ćwik,

 

Przedstawicielami do składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego związku zostali wybrani na 5-letnią kadencje:

Sylwester Książkiewicz.

 

W zebraniu w charakterze zaproszonych gości wzięli udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie- st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach-Józef Maciejewski i Paweł Rolnik- Komendant Gminny OSP w Sorkwitach.

Nowo wybranemu Zarządowi z Prezesem Sylwkiem Książkiewiczem życzymy wytrwałości i samych sukcesów na najbliższe 5 lat.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity