Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Różnorodności nigdy dosyć.

Na przestrzeni 04.03-11.03.2016 w Zespole Szkół w Warpunach odbyły się zajęcia  mini-projektu szkolnego „Różnorodności nigdy dosyć” realizowanego w ramach projektu Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt, prowadzony przez pedagog szkolną Paulinę Kociszewską oraz Agnieszkę Łosińską,   realizowany był w trzech etapach. Krok pierwszy (04.03.2016), to warsztaty prowadzone przez psychologa Michała Salwina, psychologa współpracującego między innymi z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Zajęcia miały za zadanie – po pierwsze - przybliżenie młodzieży uczestniczącej w projekcie teoretycznej wiedzy dotyczącej rodzajów i stopnia różnych rodzajów niepełnosprawności oraz łamanie stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych. Drugim  celem warsztatów było przygotowanie do uczestników projektu do wizyty w ośrodku terapii zajęciowej. Krok drugi to wizyta młodzieży w ośrodku TPD Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mrągowie. Spotkanie miało charakter twórczo-integracyjny. Młodzież gimnazjalna wraz z uczestnikami Warsztatów tworzyli piękne ozdoby świąteczne metodą decoupage pod okiem opiekunów, a także zwiedzało ośrodek Terapii Zajęciowej.

Podsumowujące spotkanie mini-projektu odbyło się 11.03.2016 w Zespole Szkół w Warpunach. Uczestnicy projektu mieli możliwość praktycznego doświadczenia niepełnosprawności w szeregu gier symulacyjnych, typu samodzielne przemieszczanie się po nieznanych pomieszczeniach z zawiązanymi oczami, poruszanie się przy pomocy przewodnika, czy próby porozumienia się z innymi przy ograniczonej możliwości percepcji słuchowej. Na koniec młodzież przygotowała plakaty podsumowujące pracę podczas projektu oraz dokonała weryfikacji własnych, często krzywdzących opinii na temat osób niepełnosprawnych, a także przełamała swój lęk przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

 

Koordynatorzy projektu

 

Paulina Kociszewska, Agnieszka Łosińska

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity