Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XVII Sesja Rady Gminy Sorkwity

18 marca obradowała XVII Sesja Rady Gminy Sorkwity w świątecznej scenerii pokonkursowej wystawy ,,Palm i Pisanek” Wielkanocnych. Na posiedzenie przybyło wielu zaproszonych gości, których przywitała Pani Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity Mariola Plichta. Tradycyjnie na początku Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski wręczył podziękowanie oraz statuetkę strażaka Panu Czesławowi Popielarzowi za nieprzerwaną 60-letnią działalność w ZOSP RP w Warpunach. Pan Czesław Popielarz podziękował za wyróżnienia i zapewnił, że nadal, na ile siły pozwolą będzie wspierał swych młodszych kolegów. Wyróżnił również Panów: Kazimierza Galanka, Sylwestra Kryma, Marka Prusinowskiego oraz Adama Gmaja – są to rolnicy z Gminy Sorkwity, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w produkcji mleka w woj. warmińsko-mazurskim. Goście zaproszeni z Koła Łowieckiego ,,Łoś” odznaczyli medalami honorowymi Koła rolników Gminy Sorkwity, przedstawicieli Nadleśnictwa, rolników oraz Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego. Miłym wydarzeniem było wręczenie podziękowań za współpracę przy wyścigach kolarskich dla OSP Gizewo i Warpuny. Podziękowania przekazał pisemnie Polski Związek Kolarski. Po przerwie technicznej przystąpiono do uchwalania uchwał. Było ich wiele, omawiane wcześniej na komisjach zostały uchwalone jednogłośnie. Tylko nowe taryfy na wodę i ścieki budziły emocje. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Warpunach Tomasz Kawałek merytorycznie wyjaśnił potrzeby podwyżek, porównując je do taryf sąsiednich gmin. Sorkwity nadal posiadają najniższe stawki. W punkcie zapytania i interpelacje było wiele pytań, gdzie dominował temat jakości dróg w gminie oraz wodociągu w Rybnie. Była dyskusja na temat aktywizacji pracowników prac społeczno-użytecznych. W wolnych wnioskach były omawiane drobne problemy oraz zapytania o inwestycje. Do wszystkich zgłoszonych interpelacji ustosunkował się Wójt Gminy Sorkwity, który merytorycznie odniósł się do występujących problemów. W czasie przerw można było oglądać nowy nabytek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warpunach. Jest to ciągnik PRONAR 106 KM z ładowaczem czołowym oraz równiarkę ciągnikową do profilowania dróg, który będzie służył przede wszystkim do naprawy dróg gruntowych w Gminie Sorkwity. Posiada wiele innych możliwości, które prezentował sam Prezes ZGK w Warpunach Tomasz Kawałek. Miłym akcentem dla Wójta Gminy Sorkwity była imieninowa wiązanka kwiatów oraz życzenia od radnych Gminy Sorkwity, które wręczyła Przewodnicząca  Rady Gminy Sorkwity Mariola Plichta.

Na koniec Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski złożył wszystkim uczestnikom świąteczne życzenia.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity