Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


150-lecie Kościoła Ewangelickiego w Warpunach

Już wiele dni wcześniej mieszkańcy Warpun i wielu przybyłych wolontariuszy, tych z sąsiedztwa i tych z bardzo daleka, pracowało przy Kościele Ewangelickim w Warpunach, by przywrócić mu dawny blask w jego 150 urodziny.

Dniem tych urodzin była niedziela 24 kwietnia 2016 r. Zrobiło się tłoczno , przybyli wierni, zaproszeni goście, duchowni. Świątynia biła radością z tak wielu przybyłych znakomitych gości.

Witała ciepłem świec, lampionów pięknie ustawionych wzdłuż nawy, przy ołtarzu. W tym blasku całość prezentowała się niezwykle imponująco.

Powoli milkł gwar przybyłych do Świątyni, rozpoczęło się nabożeństwo celebrowane przez miejscowego proboszcza ks. Krzysztofa Mutschmann`a i ks. Piotra Mendrocha z Mrągowa oraz pastora Fryderyka Teglera z Niemiec. Błogosławieństwa udzielił zwierzchnik Diecezji Mazurskiej – ks. bp Rudolf Bażanowski.

Wspólna ekumeniczna modlitwa z udziałem duchownych z Kościoła rzymsko-katolickiego: ks. dr Rajmunda Jodko i ks. Dyzmy Wyrostka, śpiewane przez zgromadzonych pieśni i gościnne śpiewy: chóru ewangelickiego z Sorkwit, chóru mniejszości niemieckiej z Giżycka, solowy śpiew znanego wykonawcy pieśni mazurskich Bernda Krutziny oraz gra na trąbce Kerstin Harms ożywiły Świątynię, ożywiły wspomnienia lat minionych. Chrystus patrzący z ołtarza błogosławił przybyłych.

Przyszedł czas na podziękowanie z okazji tak pięknego jubileuszu,  wśród których odczytano list od Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego:

 

Gospodarze podziękowali przybyłym, oraz tym, których wkład pracy zasługiwał na szczególne uznanie. Podziękowanie otrzymał  Alfred Siwik, który w znacznym stopniu przyczynił się do zabezpieczenia kościoła przed niszczeniem; Jerzy Tyc, który posprzątał cmentarz ewangelicki; Justyna Gałka, sołtys Warpun, wspaniała organizatorka całej uroczystości i Kerstin Harms (przewodnicząca stowarzyszenia „Freunde Masurens”), która za wieloletnią pomoc dla mieszkańców naszego Powiatu otrzymała dwa dni wcześniej odznakę „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.

Po nabożeństwie  był poczęstunek w świetlicy sołeckiej, gdzie czekały: gorąca herbata, kawa i ciasteczka upieczone przez sołectwo gościnnej Gminy Sorkwity i parafianki z Parafii Ewangelickiej w Sorkwitach.

Organizatorzy dziękują za obecność: Julianowi Osieckiemu – wiceprzewodniczącemu Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, staroście mrągowskiemu Antoniemu Karasiowi za wzruszające słowa o tragizmie jaki dotknął ziemię mazurską i jej mieszkańców, Małgorzacie Rzekanowskiej, sekretarzowi Gminy Sorkwity; Wojciechowi Gniademu, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury oraz wszystkim z bliska i daleka, którzy uczestniczyli w wielkim sprzątaniu kościoła i tym, którzy wzięli udział w tym ważnym dla Parafii ewangelickiej święcie.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity