Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XVIII sesja Rady Gminy Sorkwity
20 maja o godz. 10.00 otwarcie XVIII posiedzenia Rady Gminy Sorkwity. Tradycyjne powitanie przybyłych gości przez Przewodniczącą Rady Gminy Mariolę Plichta. Swą obecnością w posiedzeniu zaszczycili: Starosta Powiatu Mrągowskiego Antoni Karaś, Radny Powiatu Bogdan Kossakowski.

Początek obrad, to miły akcent wręczenia podziękowania dla Błażeja Puławskiego właściciela lokalu gastronomicznego ,,We Młynie” w Warpunach, który wśród 96 lokali w plebiscycie ,,Lokal z duszą” zorganizowanym przez ,,Gazetę Olsztyńską” zajął  I MIEJSCE.

 

 Obrady przebiegały zgodnie z porządkiem posiedzenia. Wszystkie uchwały uchwalono jednogłośnie. W punkcie składania interpelacji dominował jak zawsze problem jakości dróg, oraz jakości wody w Borowskim Lesie. Tym razem Prezes ZGK w Warpunach Tomasz Kawałek zebrał dużo podziękowań od mieszkańców za bezzwłoczne usuwanie awarii, naprawy dróg i innych usług, wymianę hydrantów.

Podczas obrad głos zabrał Starosta Powiatu Mrągowskiego Antoni Karaś, który podkreślił wzorową współpracę z Wójtem. Przedstawił plan inwestycji na terenie Gminy Sorkwity.

W wolnych wnioskach dominowały tematy finansowe: ogrodzenie boiska w Gizewie, koszty wykaszania terenów zielonych. Do wszystkich ustosunkował się Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, przy wsparciu Skarbnika Gminy Anny  Łuciuk.

Jak zawsze całość sesji przebiegła z zachowaniem powagi, z troską o dobro mieszkańców.

 

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity