Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


50-lecie pożycia Państwa Eugeniusza i Reginy Piotrowskich

Dnia 04 lipca 2016 roku swoje wyjątkowe święto obchodzili Państwo Regina i Eugeniusz Piotrowscy mieszkańcy gminy Sorkwity. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta medalami za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Państwo Piotrowscy na ślubnym kobiercu stanęli przed 50-laty oboje mieszkali na terenie gminy Sorkwity od 1964 r. najpierw w Gizewie, gdzie pan Eugeniusz był nauczycielem, potem w Szymanowie oraz w Warpunach nadal ucząc i angażując się w działalność wychowawczą dzieci i młodzieży. Dostojny jubilat uczył między innymi takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, język polski, język rosyjski. Będąc na emeryturze przez trzy lata nadal uczył młodzież w Warpunach wychowania fizycznego. Sport to jego pasja. Pan Eugeniusz pełni funkcję prezesa honorowego miejscowego zespołu ,,Fala Warpuny” oraz jest jednym z założycieli tego klubu. Pani Regina pracowała w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie rolnictwa. Ze względów chorobowych przeszła na rentę. Jej pasją jest ogród i uprawa kwiatów oraz wyprawy do lasu na grzyby. Dostojni jubilaci wychowali 2 dzieci, doczekali się 4 wnuków. To dzięki ich wysiłkom i miłości w ich rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat oraz odśpiewaniem ,,100 lat” przy symbolicznej lampce szampana.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity