Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Nieruchomość: SORKWITY


● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/41 o pow. 882 m2. KW nr OL1M/00020880/9.

Cena wywoławcza nieruchomości 47.432 zł + podatek VAT 23 %

 

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/42 o pow. 4729 m2. KW nr OL1M/00020880/9.

Cena wywoławcza nieruchomości 149.000 zł + podatek VAT 23 %

 

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/44 o pow.2492 m2. KW nr OL1M/00020880/9.

Cena wywoławcza nieruchomości 79.000 zł + podatek VAT 23 %

 

● nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sorkwity oznaczona jako działka o nr 70/45 o pow. 5517 m2. KW nr OL1M/00020880/9.

Cena wywoławcza nieruchomości 179.000 zł + podatek VAT 23 %

 

W/w nieruchomości położone są nad jeziorem Lampackim (rzeka Krutynia) oraz przeznaczone są na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat  Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy  w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-33

 

 

 

Kliknij aby powiększyć.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity