Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Marszałek woj. przekazuje pieniądze na lokalne drogi
Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznejmówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska.Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.

 

Na terenie Gminy Sorkwity zostaną zrealizowane dwie inwestycje z dofinansowaniem uzyskanym z   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:


Przebudowa ulicy Jeziornej w Warpunach – inwestycja realizowana przez Gminę Sorkwity zakłada ułożenie nowej nawierzchni z polbruku oraz płyt ażurowych, budowę zatoki postojowej, wykonanie odwodnienia drogi i przebudowę kolizji energetycznej. Orientacyjna wartość inwestycji: 315 000 zł, w tym 168 000 zł refundacji z PROW.


Przebudowa drogi powiatowej Mrągowo – Zyndaki - inwestycja realizowana  przez Powiat Mrągowski i dofinansowana przez Gminę Sorkwity zakłada przebudowę drogi powiatowej na odcinku od km 9+600 do km10+637 (wlot do Zyndak) obejmującą ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni z budową chodnika, wjazdów i zatoki autobusowej z polbruku w Zyndakach. Orientacyjna wartość inwestycji: 1 900 000 zł, w tym około 1 200 000 zł refundacji z PROW.

 

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity