Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Rozpoczęcie roku szkolnego w Sorkwitach i Warpunach


 

1 Września to bardzo ważna data w dziejach świata. Dla Polaków jest szczególna, tu w naszym kraju 01.09. 1939 r. padły pierwsze strzały II wojny światowej. To wydarzenie jest wspominane co roku  podczas uroczystości.

W Gminie Sorkwity ten dzień jest bardzo uroczysty, odświętnie ubrane dzieci, dumni rodzice, uśmiechnięci nauczyciele, piękna scenografia.

Początek uroczystości w Zespole Szkół w Warpunach i Zespole Szkół w Sorkwitach rozpoczął hymn śpiewany przez wszystkich obecnych. Powitanie zaproszonych gości, rodziców, grono pedagogiczne i tych głównych bohaterów - uczniów.

W Sorkwitach naukę rozpoczęło 184 uczni w Warpunach 189 uczni. Wszystkim życzymy by każdy dzień spędzony w szkole był radosnym przeżyciem i co najważniejsze samych szóstek.

W Zespole Szkół w Sorkwitach Wójt Gminy Józef Maciejewski przedstawił obecnym nową panią dyrektor Hannę Fereniec, życząc jej samych sukcesów oraz realizacji postawionych sobie celów.

W ciepłych słowach podziękował ustępującemu dyrektorowi Panu Waldemarowi Szklanko przypominając jego osiągnięcia, sukcesy.

Waldemar Szklanko pracę w Gminie Sorkwity rozpoczął 1 września 1986 r. w Szkole Podstawowej w Kozłowie. Funkcję dyrektora pełnił od 1999 r. nieprzerwanie do 2016 r.

Wójt Gminy Sorkwity tradycyjnie złożył podziękowanie pracownikom Zespołu Szkół w Sorkwitach za aktywną i twórczą postawę w czasie wakacji przy realizacji Festiwalu Kultury Mazurskiej.

 

„Z prawdziwą dumą, satysfakcją pragnę złożyć w imieniu społeczności Gminy Sorkwity podziękowanie za twórczy wkład pracy przy realizacji VI Festiwalu Kultury Mazurskiej.

To dzięki Państwa postawie z roku na rok Festiwal poszerza swoją ofertę kulturalną, ma coraz większy zasięg. Integruje mieszkańców, aktywizuje twórców, rzemieślników.

Jest znakomitą promocją, wizytówką naszej pięknej, gościnnej Gminy.”

 


Podziękowania otrzymali: Barbara Dąbal, Anna Szklanko, Hanna Fereniec, Hanna Bakuła, Elżbieta Banaszewska, Waldemar Szklanko.

Upominki otrzymali: Katarzyna Sobczyk, Teresa Sobiech, Teresa Nosek, Danuta Domurat, Jolanta Skonieczka, Małgorzata Masłoń, Justyna Tumińska-Kordal, Jolanta Kowalska, Krystyna Olszewska, Robert Kondraciuk.

Wszystkim serdecznie Dziękujemy

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity