Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Dożynki Gminne w ChoszczewieJuż sam dojazd robił wrażenie, piękne drogowskazy, kwiaty, szum pił tworzących rzeźby plenerowe, gwar organizowanych stoisk, rozkładanych namiotów, parasoli, wszystko to wstęp  do imponującej oprawy tegorocznych Gminnych Dożynek Anno Domino 2016.

Sam wybór tego niezwykle aktywnego, gościnnego sołectwa to najbardziej trafna decyzja.

Wśród pięknych, zmysłowych wieńców z tegorocznych kłosów przyozdobionych kwiatami stoi ołtarz przykryty śnieżno-białym obrusem, z tyłu krzyż, niezwykły upleciony z kwiatów zbóż. Kolorowe, dorodne warzywa, wszystkie dary ziemi i kwiaty z przydomowych ogródków, z polnych łąk.

Godzina 12°° milkną piły, cichnie gwar.

Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski wita zaproszonych gości, wita wszystkich, którzy w tym uroczystym dniu przybyli, by wspólnie świętować i uczestniczyć w nabożeństwie ekumenicznym, które celebrował Ks.Pastor Krzysztof Mutschmann wspólnie z Ks. Andrzejem Nowak. Odmówili wspólną modlitwę  za tegoroczne plony, za trud ciężkiej pracy rolników, za ich rodziny, za przyszłość. Po nabożeństwie Starościna i Starosta Dożynek Państwo Dorota i Piotr Przybyłek wręczyli bochen chleba dla gospodarza dożynek Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego ze słowami ,,By chleba tego nie zabrakło dla mieszkańców sołectwa, gminy i ojczyzny”. Wójt całując chleb zapewnił, że będzie go dzielił sprawiedliwie. Wspólnie częstowali tym chlebem przybyłych na dożynki.

Pan Jerzy Dychto wspominał na wesoło swoje początki pracy w Choszczewie.

Głos zabrali zaproszeni goście: Marszałka Województwa warmińsko – mazurskiego reprezentowała Małgorzata Domurat Z-ca Dyr.Dep.Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, oraz  Wojciech Stanny - Kierownik Biura Projektów w Dep. ROW Urzędu Marszałkowskiego, którzy odczytali pisma skierowane do mieszkańców Gminy Sorkwity, dziękując za tegoroczne plony. Podziękowania złożył również Starosta Powiatu Mrągowskiego Antoni Karaś. Odczytano list do rolników  od Poseł Urszuli Pasławskiej, oraz Prezesa ARiMR Daniela Obajtek .

Kolejny punkt programu to występy dzieci ze szkół podstawowych w Kozłowie i Choszczewie. Słowa uznania dla małych artystów, jak i Pani dyrektor Edyty Cupiał za przygotowanie programu artystycznego.

Kolejne występy zespołów ludowych z Biskupca, Sorkwit, Chóru Uniwersytetu III Wieku z Mrągowa pociągnęły do tańca, oraz wspólnej zabawy licznie przybyłych mieszkańców nie tylko Gminy Sorkwity. Wozy strażackie to kolejna atrakcja nie tylko dla najmłodszych. Do dyspozycji dzieci była kula do spacerów i trampolina, oraz punkt GOPS z atrakcjami i licznymi konkursami.

Wszystkich zachęcało 12 stoisk sołeckich ze słodyczami, napojami, oraz różnorodnymi przekąskami tymi na zimno i gorąco.Do tego cała gama nalewek ( niezwykłych).

W przerwach można było brać udział w konkursach z tym najważniejszym na ,,Wieniec Dożynkowy”. Jak co roku najtrudniejszy wybór. Każdy z 15-tu zaprezentowanych to istne dzieła sztuki, bogactwo użytych materiałów, wplątane kwiaty, forma ich przestrzeni, oraz estetyka wykonania pozostają na najwyższym poziomie. W końcowej ocenie brali udział sami sołtysi decydując o zwycięstwie wieńca z Szymanowa, drugie to dzieła Jędrychowa i Zyndak, trzecie miejsce przypadło dla Starego Gielądu. Czwarte miejsce to sołectwa: Burszewo, Choszczewo, Gizewo, Jełmuń, Kozłowo, Maradki, Pustniki, Rozogi, Sorkwity, Surmówka, Warpuny. Wszystkie zasługują na zwycięstwo, chylę głowę przed ich autorami.

Ostatnim konkursem było dojenie krowy.  W kategorii dorosłych, jak i dzieci dominowała rodzina Lisek.

 

Kat dorośli:

I miejsce – Zofia Lisek

II miejsce – Anna Łuciuk

III miejsce – Pani Grażyna

Kat. dzieci:

I miejsce – Patrycja Lisek

II miejsce – Natalia Lisek

III miejsce – Nikola Lisek

 

Nagrody wręczył Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski. Zapadał zmrok, zabawa trwała w najlepsze, to zasługa zespołu ,,Summer Music LT” dawni ,,Drużbanci” z Litwy, którzy po koncertach niemal w całej Europie na zaproszenie Wójta Gminy Sorkwity znaleźli czas, by razem z nami bawić się do końca. Przerywnikiem był tradycyjny pokaz sztucznych ogni.

Organizatorzy pragną podziękować Pani sołtys Dagmar Zajko, Radnemu R G Manfredowi Zembowskiemu, Radzie Sołeckiej z Choszczewa, Pani Dyrektor Edycie Cupiał, Pani Beacie Rembiszewskiej, Pani Ines Bahr, Pani Monice Zajko, Bożenie Sobczyk. Dla wszystkich autorów wieńców dożynkowych, dla sołectw za stoiska i wszystkich, którzy te stoiska tworzyli. Dla Pani Doroty Cyba i pracowników GOPS za animację dla dzieci, dla zespołu piosenki biesiadnej Uniwersytetu III Wieku w Mrągowie. Dla Dariusza Lentas, Bogdana Kossakowskiego za pomoc finansową. Dla firmy ,,Fricke”z Mrągowa  za ufundowanie nagród. Dla wszystkich, którzy w tym dniu bawili się razem z nami.

 

-DZIĘKUJEMY .

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity