Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Projekty unijne w Zespole Szkół w Warpunach

We wrześniu 2016 r. w Zespole Szkół w Warpunach rozpoczęto realizację trzech projektów unijnych: programu Youngster, Erasmus+ i  Small Grants.

Pierwszy z nich jest skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum w ramach wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich i dotyczy dodatkowych zajęć języka angielskiego, które mają na celu rozwijać zdolności językowe jego uczestników. Program jest realizowany i finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwo Macmillan, a koordynatorem projektu jest Wojciech Samborski.

Kolejny z nich Erasmus+ jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania tegoż języka. Dlatego też w bieżącym roku szkolnym trójka nauczycieli weźmie udział w kursach doskonalących znajomość językową, a dwoje nauczycieli języka angielskiego będzie pogłębiać swoje kompetencje metodyczne. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanych mobilnościach w wybranych przez siebie szkołach językowych w Wielkiej Brytanii. Powyższy program jest finansowany i realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a koordynatorem projektu jest Wojciech Samborski

Ostatni z programów Small Grants adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, którzy będą realizowali ten grant na dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Projekt ten finansowany i realizowany jest  przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida w ramach programu English Teaching Activities. Koordynatorem tego projektu jest Kornelia Lemecha we współpracy z Wojciechem Samborskim.

Należy także podkreślić fakt, że realizacja powyższych programów stała się możliwa dzięki zaangażowaniu i zainteresowaniu środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego  oraz wydatnej pomocy i współpracy z samorządem Gminy Sorkwity, który wspomagał uczestników programu w formie finansowej i logistycznej  na etapie jego przygotowań i realizacji.

 

Wojtek SamborskiMenu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity