Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


"Sprzątanie świata" ZS w Warpunach

19 września uczniowie ZS w Warpunach tradycyjnie, jak co roku, uczestniczyli w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”, która jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Jak wyjaśniają organizatorzy:

„Sprzątanie świata – Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.”

Grupy uczniów pod opieką nauczycieli sprzątały teren wokół szkoły, pobocza dróg w Zyndakach i Warpunach oraz drogi w kierunku Burszewa, Szymanowa, Surmówki, Sorkwit i Mrągowa. Po ponadgodzinnej pracy niektórych grup, której efektem było kilkanaście worków śmieci, wszyscy spotkali się na szkolnym boisku, by odpocząć i zjeść kiełbaski z ogniska.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity