Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Podręczniki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.


 

 

W dniu 27 września bieżącego roku szkolnego grupa uczniów klasy trzeciej gimnazjum biorąca udział w programie wyrównywania szans edukacyjnych z języka angielskiego otrzymała podręczniki i zeszyty ćwiczeń, które mają wspomóc realizację tego programu. Ponadto szkoła otrzymała dodatkowe pozycje książkowe, które skutecznie pozwolą rozwijać zdolności i zainteresowania językowe uczniów oraz wspomogą ich w przygotowaniach do egzaminu gimnazjalnego. Koszt zakupu wszystkich wymienionych pozycji wyniósł 1187 złotych. Wszystkie pozyskane materiały zostały zakupione w wydawnictwie Macmillan i opłacone przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity