Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Nieruchomość: KOZŁOWO


nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona w obrębie Kozłowo  o powierzchni ogólnej 800 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 79 i 80, KW Nr OL1M/000011766/8 i OL1M/00011765/1. Tereny w „Studium” położone są na obszarach przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :10.666 zł

 

Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat  Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy  w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-33

 


 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity