Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Regiionalny Fundusz Pożyczkowy


Regionalny Fundusz Pożyczkowy


Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do zapoznania się z ofertą Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,43%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 5,83%. Fundusz udziela pożyczek  mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, mającym siedzibę lub inwestującym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 złotych i nie może przekroczyć 80% wartości kosztów finansowanego przedsięwzięcia.

 

Pożyczki udzielane są na okres do 84 miesięcy.

 

Okres karencji w spłacie kapitału wynosi do 6 miesięcy.

 

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki muszą być ściśle związane
z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto, w szczególności na:

1)        zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

2)        zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,

3)        zakup wartości niematerialnych i prawnych,

4)        zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji,

5)        zakup środków obrotowych przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą i/lub w przypadku nowego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorcę i/lub zmiany profilu/rozszerzenia/zwiększenia działalności, przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

6)        kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

 

Informacji udzielają:

  • Justyna Szambelan - Powiatowy Punkt Kontaktowy WMARR S.A., 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 1, pokój 26, tel. 607 088 086, e-mail: j.szambelan@wmarr.olsztyn.pl lub
  • pozostali pracownicy RFP WMARR S.A. – WMARR S.A., 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, pokój 15, tel. 89 521 12 79/89, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Dokumentacja Pożyczki www.wmarr.olsztyn.pl w zakładce Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKU Z NAMI

 

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

tel.: 89 5211250   fax: 89 5211260    www.wmarr.olsztyn.pl    wmarr@wmarr.olsztyn.pl


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity