Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej


8 listopada Pani Małgorzata Tumińska, Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach, obchodziła jubileusz 40–lecia pracy zawodowej. Gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm złożył Jubilatce Wójt Gminy Sorkwity wraz z pracownikami. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Wydarzenie to jest szczególnie podniosłe z uwagi na fakt, iż Pani Małgorzata z czterdziestoletniego stażu pracy trzydzieści dziewięć lat poświęciła na rzecz oświaty gminnej.

 

 

Naszej koleżance życzymy dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji nowych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do dumy i zadowolenia oraz wzorem do naśladowania.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity