Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


„Biała Wstążka”


Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka"  oraz projektu socjalnego pt. „Bardziej świadoma – jestem chroniona” Wójt Gminy Sorkwity oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza na „Otwarte Drzwi”, które odbędą się  3 grudnia (sobota) w godz. 09.00 - 13.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.

W tym dniu zostaną podjęte następujące inicjatywy:

  1. Dyżur koordynatora do spraw profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych;
  2. Dyżur policjanta będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. Konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego
    ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  4. Projekcja filmu o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych
    i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp.- dyskusja;
  5. Kolportaż na ulicach Gminy Sorkwity ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy- pracownicy socjalni.

 

Pamiętaj!

Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły.

Pierwsze kroki – pierwsza pomoc

Powiadom służby!!!


Jeśli nie masz zaufanej osoby, którą możesz poprosić o pomoc, bądź okazała ona niezrozumienie lub zbagatelizowała problem, zwróć się o pomoc do właściwych służb, czy też organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to

przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś

z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity